INTELLEXI

INTELLEXI oferuje językowe i informatyczne warsztaty szkoleniowe poświęcone sztuce przekładu i doskonaleniu umiejętności translatorskich. Dzięki zastosowanej formule jednodniowych modułów tematycznych, uczestnicy mają możliwość szybkiego i zarazem precyzyjnego zgłębienia konkretnych zagadnień pod kątem tłumaczeniowym.

Wyjątkowa skuteczność warsztatów INTELLEXI zasadza się przede wszystkim na:

– starannie dobranej kadrze wykształconych i doświadczonych wykładowców-tłumaczy,

– formule zajęć zakładającej bardzo aktywny udział uczestników szkolenia,

– małych grupach (do 15 osób) gwarantujących wysoką efektywność warsztatów,

– twórczej, dynamicznej i kameralnej atmosferze zajęć.

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom poszczególnych grup zawodowych posługujących się językiem obcym w codziennej pracy, a także biorąc pod uwagę odmienne profile wykształcenia, z głównej oferty dla tłumaczy wyodrębniliśmy „zaprojektowane na miarę” warsztaty dla prawników. Specjalną ofertę kierujemy także do studentów, umożliwiając im nabycie cennych kwalifikacji i tym samym zwiększenie szans na rynku pracy.

Idea warsztatów INTELLEXI zrodziła się z rzeczywistej potrzeby, którą dostrzegliśmy jako praktykujący tłumacze. W obecnych czasach nieodzowny jest profesjonalizm i wysoka jakość świadczonych usług. Profesjonalizm zaś oznacza ustawiczne dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji w zakresie przekładu specjalistycznego.

Tłumacze-profesjonaliści powinni mieć świadomość powagi swej roli oraz zalecaną dozę pokory wobec własnych umiejętności. Szkolenia INTELLEXI pomagają udoskonalić warsztat i wyspecjalizować się w wybranej dziedzinie.

Oferta szkoleń

DLA KOGO?

Do udziału w warsztatach INTELLEXI zapraszamy:

1)   tłumaczy (nie tylko przysięgłych!) oraz osoby zamierzające wykonywać ten zawód w przyszłości

2)     prawników (dla aplikantów zniżki!)

3)     studentów (zniżki!)

CEL

Profesjonalny tłumacz to osoba posiadająca nienaganne kompetencje lingwistyczne oraz — co równie ważne — fachową wiedzę w zakresie dziedziny, której przekład dotyczy. Najczęściej tłumaczeniami zajmują się osoby o rzetelnej znajomości języka obcego, które wiedzę z danej branży nabywają metodą własnych prób i doświadczeń. Warsztaty Intellexi kluczem do szybkiego i kompleksowego opanowania rzemiosła translatorskiego oraz wiedzy i słownictwa z danej dziedziny. Jest to zatem doskonały sposób na podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych i tym samym konkurencyjności na rynku. Modułowa struktura warsztatów pozwala na uczestnictwo w pełnych blokach tematycznych lub w wybranych zajęciach poświęconych konkretnym zagadnieniom.


TEMATYKA

Tematyka warsztatów INTELLEXI dobierana jest na podstawie ankiet przeprowadzanych regularnie przez nasz Dział Dydaktyczny wśród działających na rynku tłumaczy. Omawiane w oparciu o autentyczne dokumenty i materiały zagadnienia odzwierciedlają zatem najbardziej aktualne potrzeby rynku tłumaczeniowego.

Regularnie zwiększamy liczbę prowadzonych przez nas szkoleń i pracujemy nad ciągłym doskonaleniem ich formy. Jesteśmy wdzięczni wszystkim uczestnikom warsztatów za ich życzliwe sugestie i uwagi.


WYKŁADOWCY

Warsztaty INTELLEXI prowadzone są przez profesjonalistów z danych dziedzin, oraz doświadczonych, czynnych zawodowo tłumaczy. Dobór kadry gwarantuje uczestnikom warsztatów uzyskanie w krótkim czasie niezbędnej wiedzy z danej dziedziny wraz ze znajomością obowiązujących w danej branży procedur i dokumentów oraz poszerzenie zasobu słownictwa potrzebnego do wykonywania poprawnego przekładu.


FORMA

Warsztaty prowadzone są na terenie Poznania i innych miast Polski w wygodnych, nowocześnie wyposażonych salach. Zapewniamy twórczą, kameralną i sympatyczną atmosferę. Forma szkolenia oparta jest w dużym stopniu na aktywnym udziale uczestników i ich czynnej współpracy z prowadzącym.

Oferujemy także możliwość bezpłatnych konsultacji tłumaczeniowych po zakończeniu szkolenia. Uczestnicy otrzymują indywidualną ocenę wykonanego tłumaczenia wraz z komentarzem prowadzącego. Każdy uczestnik otrzymuje ponadto certyfikat poświadczający udział w warsztatach tłumaczeniowych.


Z konieczności przełożenia danego tekstu wynika konieczność dokonywania wyborów. I tutaj tkwi odpowiedzialność tłumacza. Edmond Cary

Najbliższe szkolenia

Trados Studio dla początkujących

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do narzędzi CAT
 • omówienie interfejsu programu
 • przygotowanie do pracy
 • tworzenie pamięci tłumaczeń
 • tłumaczenie za pomocą programu
 • weryfikacja przetłumaczonego tekstu
 • generowanie końcowego pliku tłumaczenia
 • korzystanie z baz terminologicznych MultiTerm
 • analiza dokumentów i wycena tłumaczenia
 • ustawienia programu
 • tworzenie baz terminologicznych

Czas trwania szkolenia: 5 godzin

Uwaga:
Przed szkoleniem należy pobrać plik instalacyjny programu ze strony producenta (wersja demo lub pełna) i zainstalować program na swoim komputerze.

Termin  i miejsce szkolenia:
27 maja 2017 g. 10:00
Poznań

Cena szkolenia:
250 zł

Chcesz się zapisać – napisz: info(at)intellexi.eu

 

Trados Studio dla średniozaawansowanych

Program szkolenia:

 • przygotowanie projektu tłumaczeniowego
 • szablony projektów tłumaczeniowych
 • praca z wieloma pamięciami tłumaczeń
 • ustawienia pamięci tłumaczeń i baz terminologicznych
 • dodawanie plików do projektu i określanie ich roli
 • ustawienia plików
 • kontrola jakości tłumaczenia
 • konserwacja pamięci tłumaczeniowych

Czas trwania szkolenia: 5 godzin

Uwaga:
Uczestnicy szkolenia muszą znać podstawy obsługi programu Trados Studio.
Na szkolenie należy przynieść własny komputer z zainstalowanym programem.

Termin i miejsce szkolenia:
3 czerwca 2017 g. 10:00
Poznań

Cena szkolenia:
250 zł

Chcesz się zapisać – napisz: info(at)intellexi.eu

 

 

Kontakt

Nasz adres:
ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań

tel.: 507030484

email: info@intellexi.eu
www.intellexi.eu